دو سال از رفتنت گذشته ای عزیز تر از جانم

دو سال از رفتنت گذشته ای عزیز تر از جانم

و ما چه غریبانه زیستیم

اما آنچه مدام بر خاطر ما نقش می زند محبت های بی دریغت،

لبخند مهربانت طنین صدایت است...

دو سال از رفتنت گذشت

ولی هنوز دلتنگیم هنوز دلتنگ صدا و  نگاه ماندگارت هستیم

نمی دانم حالا در کدامین نقطه از آسمان هستی...

دو سال از رفتنت گذشت

و در این مدت کسی را پیدا نکردم که رفتنت را باور کرده باشد

دو سال از تولد دوباره ات گذشت

این دو سال چقدر سخت بود بدون تو...

بدون خنده هایت بدون …


/ 0 نظر / 63 بازدید