حاج عباس مرد خدا بود...

به هنگام ترک منزل برای احترام به آنها از جای بلند شدم . چند قدم آنان

را بدرقه کردم و از حضور انها تشکر نمودم و گفتم : محبت کردید ، زحمت

کشیدید که تشریف آوردید . هنوز جمله ی من به پایان نرسیده بود که

یکی از آن خانم ها گفت : نه هرگز زحمتی نیست ما در برابر

محبتهای حاج عباس کاری انجام ندادیم ، حاج عباس خدمات

زیادی به ما انجام داده است ، او به گردن ما حق دارد ،

ما حاج عباس را دوست داریم

او مرد خدا بود.

با شنیدن این جملات انگار مهر خاموشی بر لبان من زده بودند و

نمیدانستم به جز تقدیر و تشکر چه بگویم . فقط جملات آن خانم را در

ذهنم مرور می کردم که :

حاج عباس مرد خدا بود ، حاج عباس مرد خدا بود .....

روحش شاد و یادش جاودان باد

/ 2 نظر / 3 بازدید
باد مهربون

همه روياهاي ما مي توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال كردن آنها را داشته باشيم