عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک

باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر

 شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر

موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر

 چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر 

/ 0 نظر / 22 بازدید