شهدا گل بودند....

دنـــیـا مـشــــــتــش را بــاز کــرد ...

شـــــــهــــدا " گــــل " بــودنـــد و مــا " پــــــــوچ " ...

خـــدا آنــهــا را بـــــرد و زمـــان مــــــا را ...

/ 0 نظر / 26 بازدید