فقط بگو بابا بیاد

دفتر را برد گذاشت رو به روی قاب عکس پدر و گفت:

 

« بیا این همه نمره بیست.»

 

بغض سنگینی گلومو گرفته بود،

 

رو به قاب عکس کرد و گفت:

 

« مگه نگفتی هر وقت نمره بیست بگیرم جایزه میدی؟»

 

بعد با نگاه معصومانه اش گفت:

 

"مامان من اصلا از بابا جایزه نمیخوام فقط بگو بابا بیاد خونه."


 

شادی روح شهدا صلوات

/ 4 نظر / 25 بازدید
شادی روح پدر مهربان صلوات

وقتی بچه ها کارنامه هاشونو میگیرن دوست دارن سریع از باباهاشون جایزه بگیرن و چقدر سخته وقتی کارنامه در دستت باشه و جای خالی پدر هم باشه اونوقت دیگه هیچ نمره بیستی واست خوشحالی نمیاره شادی روح همه پدر های مهربان صلوات

سلام

سلام ای غروب غریبانه دل سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خداحافظ ای شعر شبهای روشن

سلام

سلام ای غروب غریبانه دل سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خداحافظ ای شعر شبهای روشن

زهره

بازباران باترانه میخوردبربام خانه، خانه ام کو؟خانه کو؟آن دل دیوانه کو؟ روزهای کودکی کو؟فصل خوب سادگی کو؟پس چه شددیگرکجارفت؟ خاطرات خوب ورنگین درپس آن کوی بن بست... دردل ماآرزوهاست،کودک خوشحال دیروزغرق درغم های امروز،یادباران رفته ازیاد،آرزوهارفته برباد.