روز بزرگداشت شهدا

امروز،
گلـــزارشهدا.......
من.....
تنهایی.....
خـــــــــــدا.... 
ولحظه ای سکـــوت بیــن مــا........................!

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
همراه

زمستان تمام شد و ماند خاطره يک ديدار هنگامي که هفت سين بچينم تو را به خاطر خواهم آورد که روزي صداقت چشمانت مرا به رؤيايي بي پايان تبعيد کرد. اين بهار هم مي آيد ولي بي حضور سبز تو... هفت سين دلم کامل نمي شود .

برادرم

کاشکی می شد که یک شب مهمون خواب من شی حتی واسه یه لحظه رویای ناب من شی دیدار ما عزیزم باشه واسه قیامت اما بدون به دوریت هرگز نکردم عادت...