خاطره ای از قلم سردار شهید فرید - قسمت دوم

تظاهرات از ابتدای میدان مازندران به سمت خیابان پهلوی

( خیابان امام فعلی)به سمت فلکه شهرداری ( میدان وحدت فعلی)

شروع شد و حدود ساعت 5 بعداز ظهر تمام شد.

در همین سال به اتفاق یکی از دوستانمان به نام صادق

(که فکر میکنم هم اکنون در راه اهن مشهد مقدس مشغول به کار

می باشد ) شبها پوستر حضرت امام (ره) را در محله مان یعنی

قزاق محله نصب میکردیم و در پایین عکس امام خمینی ،

مرگ بر شاه می نوشتیم .


شبی در کنار منزل یک استوار که در محلمان زندگی میکرد ،

البته اهالی هم خیلی به این استوار احترام میگذاشتند .


کار این استوار در محل حل مشکلات اهالی و نامه نوشتن

برای اهالی و غیره بود و گاهی هم دعا می نوشت.


نامبرده یک مشکل اساسی داشت این بود که شاه دوست بود.

کنار منزل این استوار عکس امام خمینی را چسباندیم و شعار

مرگ بر شاه راهم نوشتیم ،

اینکار ما باعث شد شبها در محل ، پاسبانها گشت بزنند و ما

هم چند شبی فعالیتمان را کم کردیم.


 

/ 0 نظر / 41 بازدید