بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است.امام حسین (ع)

 

   این چشم ها برای که تبخیر میشود 

این حلقه ها برای چه زنجیر میشود

  پیراهن محرم مرا بیاورید

دارد زمان هیئت من دیر میشود


با روضه ی حسین نفس تازه میکنم

وقتی هوای شهر نفس گیر میشود


من دستمال گریه ی خود را نشسته ام

چون آب هم به نام تو تطهیر میشود


این قطره نیست آینه ی تو ست یا علی

در اشک ما حسین تو تکثیرمیشودالسلام علیک یا قتیل العبرات

/ 3 نظر / 37 بازدید
جامانده از قافله عشق

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند خوشا آنان که در میزان و وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار شهادت را پسندیدند و رفتند خوشا آنان که بهر یاری دین به خون خویش غلطیدند و رفتند خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند خوشا آنان که با ایثار هستی ز هستی دیده پوشیدند و رفتند خوشا آنان که بهر حفظ اسلام علیه کفر جنگیدند و رفتند

جامانده از قافله عشق

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند خوشا آنان که در میزان و وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار شهادت را پسندیدند و رفتند خوشا آنان که بهر یاری دین به خون خویش غلطیدند و رفتند خوشا آنان که وقت دادن جان به جای گریه خندیدند و رفتند خوشا آنان که با ایثار هستی ز هستی دیده پوشیدند و رفتند خوشا آنان که بهر حفظ اسلام علیه کفر جنگیدند و رفتند

گلی

عباس محرم امد اما تو نیستی ... ولی هنوز منتظرم صداتو از بلندگوهای مسجد بشنوم ... هنوز تن صدات توی گوشم هست ... توی مسجد هنوز رد پای توست ... وقتی توی مسجد مشغول کار هستیم همه از تو میگن ... اخرین نفری که از مسجد خارج میشد تو بودی ... حاجی به قولت عمل کردی و فضای نشستن برای خانمها را بزرگتر کردی ... حاجی میدونم همه رفتنی هستیم ولی قشنگی رفتن به خوب بودن هست تو خوب بودی و خوب پرواز کردی ... یادت همیشه و همیشه با ماست...