حاج عباس که بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چند لحظه ای داشتم فکر میکردم در مورد شهید برای فارس الحجار درجواب

سوالش چی بنویسم ...

دوست خوبم شهید حاج عباس بی ادعا بود سردار بود اما خاکی بود دور از

رسم و عنوان بود ...

جانباز بود ترکش ها هنوز در بدنش بود میگفت یادگارهای جنگ هستند یعنی

نمیشد ترکشها رو از بدنش خارج کرد در روزگار جنگ مرد رزم بود دور از خانه

و خانواده و بعداز جنگ در خدمت مسجد و جوانان بود با جوانان دوست بود ...

یادمه مراسم سومش چندتا از دوستان شهید که از گیلان امده بودن

این چنین جمله ای سرمزارش به همسر شهید و ما که کنار مزار حاجی

بودیم گفتن ...

آنها گفتن شماها حاجی رو نشناخیتد گفتن دوست داریم یک روز بیایم

خانه تان و از خاطرات جنگ وپادگان المهدی برای فرزندانش بگویم تا بدانند

پدرش چگونه پاسداری بود ...

در مورد خانواده دلسوزترین فرد بود غم و غصه همه رو میخورد

اما کلمه ای از درد و ناراحتی خود چیزی نمیگفت ...

صبور بود و مهربان برای من و خانواده من الحق هم پدر بود هم برادر ...


 

گلی

/ 2 نظر / 36 بازدید
گلی

دلتنگ حضورت هستم ” عباس” ، اى کاش تصویرت نفس میکشید . . . 6 ماه هست خانه ات را از ما جدا کردی 6 ماه هست صدای گامهایت را نشنیدم 6 ماه هست صدایت را نشنیدم 6 ماه هست رفتنت را مرور میکنم ... و جز قطرات اشکی که از چشمانم سرابز میشود چیزی تسلایم نمیدهد ...

گلی

من گمان میکردم رفتنت ممکن نیست رفتنت ممکن شد باورش ممکن نیست تو نمیدانی نه... که چه حسی دارد خلاء جای تو را حس کردن و این درد همه جان مرا می کاهد تو نمیدانی نه.....