بهار...

خدایا!

ما را از آنانی قرارده که شجره های شوق وصال در باغ های سینه هایشان ریشه گرفته و

سوزش عشق و محبت تو،قلب هایشان را تسخیر کرده است.

لحظه های تحویل سال،مزار شهیدان یادمان نرود.

یا علی
التماس دعا

/ 1 نظر / 21 بازدید
گلی

باز بهار و باز جای تو بهار آمد و باز تو نیستی... کنار این هفت سین باز جای تو خالی است... دو سالی است که عکست را به هفت سینمان اضافه کرده ایم... با آنکه اسمت از (س) نبود ولی ما عکست را که نشان از وجودت در بینمان می دهد را به عنوان سرسبزی و سربلندی به هفت سین دلمان اضافه کردیم تا همواره در تمام سال جدید یادت برای ما زنده و گرامی باشد... یا مقلب القلوب والابصار با مدبر الیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال