/ 5 نظر / 146 بازدید
علی

می پسـندم پاییـز را که معافـم می کنـد از پنـهان کردن دردی که در صـدایم می پیچـد ُ اشکی که در نگاهـم می چرخـد آخر همه مـی داننـد سـرما خورده ام . . . ! این روزها خیلی خیلی دلم هواتو کرده حاجی

فضول

خداوند غریق رحمتش نماید .

گلی

به خدا و به خاک سپردمت

نعيم

عشق را بـا خـون خـود كردي تـو معنـا اي شهيـد! خـويـش را بـردي بـه اوج عـرش اعـلا ، اي شهيد! زنـدگي تسليم تـو شد ، مــرگ خــالي از عــدم زنـده تــر از تـو نمي بينـم بـه دنيــــا اي شهيـــــد! روحت شاد

علی شهری

واقعاً نمی تونم رفتنش رو باور کنم. همیشه در دل من و در یاد من به نیکی خواهی ماند. روحش شاد و یادش گرامی