/ 5 نظر / 70 بازدید
باران ز

اجر همگی با امام حسین

خاک پای او

سلام چه کار خوبی... کاش همه مردم ما به همه خانواده شهدا اینگونه اهمیت بدهند... یازهرا التماس دعا

گلی

سفرت مثل خواب است هنوز مثل بی باوری یک حقیقت گنگ مثل ستاره ای که نمی بینمش و شک می کنم به توانایی چشمانم سفرت مثل هربار نیست غریب است آتش می زند دلم را بند می آورد نفسم را دریا می کند چشمانم را و هنوز چندی نگذشته از بدرقه بی آب تنگ می کند سینه ام را غصه ام می گیرد از این بی اعتباری شرمناک نزد خدا همان عصری که گفتن دعا کن برای نرفتنش .... اما در روز پرآشوب مرگ که دعا کردم برای نرفتنت به زاری به فریاد به درد نشنید خدا دعای کرده ام را...!!!

اهالي

حقا كه سه سرداربي ريا و بي ادعا بود

سیدعلی

روزهفتم محرم امسال شوروحال خاصی داشت.ازیک طرف باران رحمت الهی می باریدوازیک طرف شوروحال بچه ها عجیب بودودل تنگ حاج عباس عزیزبودند.