روز جانباز مبارک

milad hosein3

داداش گلم

کاش میشد بیشتر کنارت می بودیم بیشتر از یه تبریک 

کاش میشد یکم بار درداتو می زاشتی رو شونه های من ....

یکم از قرص هاتو 

یکم از بیخوابی هاتو 

یکم از درد های سینه تو 

کمرم خم میشه یه طوفانی میشه تو دلم که شن ریزش میره تو چشمم 

کاش میشد

تو اون سرفه های دل خراشت صدای خمپاره و آرپیچی رو شنید 

کاش میشد رنگ خدا را از دستان پر مهر همسرت به تصویر کشید که

عاشقانه چو پروانه به گرد وجودت عشق بازی میکرد

و هزاران کاشکی های دیگر

که فقط دردش برای تو بود و افتخارش برای ما 

داداش گلم روزت مبارک ...


/ 1 نظر / 26 بازدید

عجب عکسی